Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

vineri, 24 februarie 2012

feline şi capre negre

felinele nu se împuşcă.
ele se îmblânzesc până la supunere,
până la transformarea lor în şărpi
ce îşi lasă vara pielea amanet,
pietrei ce li lipeşte de piept.

nici caprele negre nu se admiră.
ele se vânează:
sistematic, cu dorirea,
matematic, cu menirea.
până când, furişându-se ajung în vârful muntelui,
ascunzându-şi pieptul după piatră.

după aceeaşi piatră...

marți, 21 februarie 2012

Sărutarea zborului

aş săruta zborul
de l-aş cuprinde, cumva, pe după gât,
aş săruta gerul
dar nu mi se adună la piept,
aş săruta frica,
de-ar şti să sărute şi ea.

nici viaţa n-o pot aduce la buze,
aşadar,

voi sărutua aerul
din oasele porumbelului
pogorât pe altar.

luni, 20 februarie 2012

Sf. Teofan Zavoratul - Invataturi

Facă-se voia Domnului! Să se împlinească şi cu dumneavoastră voinţa Lui cea bună! Aveţi credinţa şi întipăriţi-vă adânc în inimă că nu există nimic fără Dumnezeu, până în cele mai mici amănunte. Toate sunt la El rânduite. Datoria noastră este să le îndreptăm pe toate spre mântuirea sufletului şi să reţinem din toate foloase sufleteşti. În aceasta stă toată înţelepciunea noastră. Dar cum să ne chivernisim pe noi încă nimeni nu a descoperit cu de la sine putere. Totul este ca un păienjeniş. Sărmanul om împleteşte şi iar împleteşte, dar suflă Vântul şi le spulberă pe toate. Dar când ţese Domnul, totul e trainic! Este subţire, dar tare, ca o frânghie. Fericit sufletul care se odihneşte în mâinile lui Dumnezeu! Ca un prunc la sânul mamei, la fel se odihneşte sufletul sub acoperământul omnului. Să înţelegi aceasta, ba mai mult, să o simţi, este lucru anevoios. Dumnezeu să vă ajute! Cel ce cade cu durere la Dumnezeu nu este uitat.

Sfântul Teofan Zăvorâtul - Învăţături şi scrisori despre viaţa crestina

sâmbătă, 18 februarie 2012

Jurământ

Pe fiicele mele arse mă jur,
pe cenuşa hrănită cu gânduri desculţe,
spălată cu rouă de buze.

Mă jur că nu am întins între perne himere
nici raze din cer;
doar visele-mi las să sărute,
lumina fugită din infern.

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate