Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

miercuri, 25 iunie 2014

Poem in uz - exerciţiu literar

Caut poeta rămasă fără muz
călcat azi-noapte-n somn de-autobuz
deşi şi-ar fi dorit pân la refuz
să moară sfâşiat de un obuz.

Vreau să o-nţep cu jale cu un fus confuz
să o întorc cu junghiul spre abuz
şi să îi spun distins şi ursuz:
în viaţă nu-i ca-n visul lui urmuz!

duminică, 15 iunie 2014

pribegie-n putrezire

azi toate uşile s-au deschis cu scârţăit prelung...

izgonite de acasă, cuvintele aleargă prin ploaia deasă
căutând o casă părăsită în care să găzduiască un timp.

dar casele cad cu zgomote seci
când pribegile cuvinte se-apropie ude
ruinele pictează orizontul
cu vopseluri diluate în venin.

pe partea cealaltă a lunii
adevărul se scaldă în vin.

pe chipul meu au răsărit două - trei pete
şi ochii au apus mulţumind statuilor reci.

azi toate uşile s-au închis fără zâmbete,
sâmbetele-au putrezit senine
peste pământul încununat
cu suspine.

marți, 10 iunie 2014

Supremul zeu al descompunerii

În noaptea asta mă răsfăţ
cu cele mai alese otrăvuri,
aduse ca ofrande de mare preţ
mie, supremului zeu
al descompunerii.

Ah, cât mă bucur când îmi slujiţi!...

De altfel, mi se cuvin din plin
şi sabatul singurătăţii
şi litania indiferenţei
şi tămâierea cadavrului viu.

Doar eu sunt supremul zeu al descompunerii!!!

Slujiţi-mi, deci, voi îngeri luminoşi
până când mirul vostru-mi va spăla
întunecimea.

Iar sufletul meu descompus va pre-gusta învierea.


Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate