Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

miercuri, 13 noiembrie 2013

poemul corbului născut din femeie

după un desen de Georgiana Coteţ 

mi se micşorează ochii, femeie,
cu fiecare bucată ce mi-o smulge
corbul ce l-ai trimis
să mă salute.

mi-s tot mai mici ochii, corbule,
de când femeia care te-a născut
îmi soarbe privirea
şi-o picura-n lut.
              *
când corbul si femeia
lăsa-mă-vor singur,
din ochi vor rămâne găvane;
din lut, ecoul unui salut...

duminică, 10 noiembrie 2013

Femeia cu sertare

după o pictură de Salvador Dali

mi-a bătut la usă o femeie cu sertare.

fără niciun cuvânt şi-a tras toate sertarele dinaintea mea
ca şi cum ar fi vrut să mă conving de goliciunea lor.
şi tot fără niciun cuvânt m-a invitat
să le umplu pe fiecare cu ce voi vrea.

în primul sertar, cel din dreptul inimii
mi-am pus inima, pe care oricum vream să o scot
şi să o duc la tunat
ca să nu-mi mai tune mie în cap.

mi-aş fi pus şi o parte din gânduri, pe cele mai rele,
dar când au văzut că ar trebui să împartă sertarul cu inima,
s-au agăţat de mine ca o pisică speriată
când vrei să o bagi la apă.

le-am mai păstrat, cu toate că m-au zgâriat cam rău.

în al doilea sertar, cel din dreptul diafragmei
am aşezat cu grijă, să nu se trezească,
toate dorinţele mele deşarte.
cele ce m-au condamnat să fiu un visător inutil.
le-am şi învelit, grijuliu, cu o pătură din pene de scatiu
ca să înveţe zborul când s-or trezi.

în al treilea sertar, cel din dreptul stomacului
am grămădit din belşug vorbele de prisos:
înjurături, promisiuni la sfinţi, neîmplinite
şi academismele pe care nu mai aveam unde si cu cine
sa le uzez.

mai rămăsese un sertar mai mic,
în dreptul uterului.
mi-am zis că n-am ce pune acolo
decât ceva foarte mic şi delicat
aşa că am aşezat acolo, ca-ntr-un sicriu
sau ca-ntr-un cuptor,
inelul gravat cu o iubire eternă.

să moară sau să se coacă,
doar să trăiscă cumva.

apoi i-am închis femeii sertarele la loc
şi fără niciun cuvânt i-am spus să se întoarcă de unde a venit.

nu înainte de a-i lega în plete
un bumerang.


sâmbătă, 9 noiembrie 2013

Doi îngeri

Această poezie este scris în colaborare cu Katy Tic şi este închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Doi îngeri s-au coborât din cer
să înfrunte vechiul duşman.

Poartă veşminte sfinte
şi au ca săbii
lumina Celui veşnic viu. (Katy)

Doi îngeri colindă azi prin inimile noastre
alungând din ele ceaţa şi frica;
unde sabia lor taie în cruce
şi picură lumină cu aripa,
cresc flori nemaivăzute şi de nespus
cu rădăcinile înfipte în huma de sus. (R.A.I.)

Ochii lor L-au văzut pe Creator
şi ştiu că nu există moarte peste care
El să nu treacă
pentru a-şi izbăvii copiii.

Aceşti doi îngeri
sunt în fruntea oştilor cereşti. (Katy)

Iar astăzi sunt în fruntea noastră,
ne conduc paşii spre zări
demult uitate-adânc în noi,
ne mătură cu-aripile cărarea spre cer,
spre setea de a fi din nou îngeri. (R.A.I.)

Şi astfel transfiguraţi să vrem să trăim prin har
ca unii născuţi din duh şi nu din carne,
pregătiţi să-L vadă pe Împărat. (Katy)
        

joi, 7 noiembrie 2013

In altar încă mai arde o făclie

În altar încă mai arde o făclie;
sfinţii se sfâşie cu jale pe pereţi,
ar vrea să se întoarcă în cer
dar drumul e suspendat
până la poalele ultumului păcat.

Fecioara îi mângâie pe fiecare
pe dor şi pe lacrimi;
apoi se întoarce la Fiul ei cel iubit
şi îl roagă să coboare de pe cruce
şi coborând să o transforme în scară
pentru sufletele ce încă mai ard.

El o ascultă ca atunci în Cana
şi îngerii zâmbesc mulţumitor;
în altar mai arde o făclie
s-a mai treyit din vis un muritor!

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate