Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

duminică, 14 iulie 2013

Memoriile lamei de cuţit


Zămislitu-m-am dintru-nceput
din diamante şi din lacrimi
şi am primit în dar o haină
din eteri pudraţi cu patimi.

Ca să uluiesc şi stele
şi chiar îngeri să-nfior
şi să nu ma vadă omul –
ochiul cel risipitor.

Născută-n zori, sub zodia furtunii
m-am sălăşluit în grote vii,
m-am hrănit cu roua morţii
şi cu sudoarea ei de zi cu zi.

Aşa am început să înfloresc
şi trupul meu să fie tot mai zvelt,
căci am trecut prin flacara nestinsă
şi am dat piept cu vântul din deşert.

De chipul meu nu s-a vorbit nicicând
căci nimeni n-a privit spre el cu rost,
doar câte un nebun, pe la răstimpuri
mi-l spulberă naiv cu câte-un glonţ.

Căci numai ei pot înţelege
o inimă înveşmântată-n foc,
ce dintr-un suflu pustieşte
orice scânteie a zeului noroc.

Şi iată-mă mireasă, cu voal luminos,
mirele meu, gătit în solzi de gheaţă
nu are chip, dar e cel mai frumos
şi-mbrăţişaţi, suntem izvor de viaţă.

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate