Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

vineri, 28 decembrie 2012

minunea zorilor de zi

În loc de nas avea o stea,
căzută de pe-o aripă de cer,
în loc de ochi două petale
din sfânta floare de mister.

Buzele, felii de cozonac
să tot muşti din ele făr a se sfârşi
şi-n barbă frimiturile zâmbeau
vestind minunea zorilor de zi.

joi, 27 decembrie 2012

Înger-ciclop

Un înger beteag ai născut,
doar cu-n ochi;
vederea lui nu va mai fi-n spirală,
ci-n unghi drept,
conform motorului defect
din piept.

Un înger ciclop, avorton cu pene
e tot ce-ai putut zămisli
din toate cuvintele mele.

miercuri, 12 decembrie 2012

Dricul de valuri

La dricul meu din valuri împletit
aş înhăma doi câini cu colţi de fildeş
şi le-aş lega de cozi, ochi de păun
ca moartea tresărind să nu-i sărute.

În loc de roţi am să tocmesc:
un peşte, un cerb, un vultur şi-un dragon,
iar inima căruţii va fi un râu de aur
ca să nu cunoască huruit de zvon.

Şi când toate fi-vor unse
cu din lemn de tei cântare
mă voi aşeza în tronu-mi rece
şi-oi porni scrutând în zare.

În drumul meu voi întâlni vapoare
ce de piraţi cruţate-abia au fost
şi plute ce fără-ntristare
şi-or vâsli paşii spre prohod.

Voi saluta din mers pe moby dick,
pe marele neptun, pe ariel,
voi arunca sardinelor poeme
şi la delfini petale de eter.

Flori oceanice trimite-voi pe ţărm
pescarilor ce nu cunosc adâncul
şi bulgări de corali am să arunc spre far
să nu las pradă amintirii, gândul.

Şi când plutind uşor, ai mei prieteni,
câinii cu colţi de fildeş, vor lătra,
am să mă întorc la tine viaţă:
îngroapă-mă în infinirea ta!

marți, 4 decembrie 2012

fără trupuri

E doar încă o noapte
în care amândoi cădem frânţi
în alte paturi de spital,
în alte cavouri
sau paturi de penitenciar.

mai dă-le-n colo de trupuri!
oricum sunt prea grele şi dure
şi când ne lovim de ele ne dor;

alungă-ţi din minte cuvântul dormitor...

sufletele noastre sunt mai tinere decât noi,
au dreptul aşadar să se iubească cât vor,
unde vor, şi mai ales cum...

deci cum norul este liber,
metafizica, la fel...
facem dragoste cum doar îngerii ştiu
când se joacă liberi
între cer şi  pământul pustiu.

sâmbătă, 1 decembrie 2012

copiii mei, dincolo de păcat...

copiii mei au ruginit sub pături,
copiii mei s-au scurs pe după pat,
copiii mei n-au apucat să-mi spună:
m-ar fi iubit, dincolo de păcat.

vineri, 30 noiembrie 2012

fiul ochiului mortului

când ochiul mortului
a făcut dragoste
cu adierea crengilor de prun,
m-a zămislit pe mine,
fecior de lele,
nebun.

luni, 26 noiembrie 2012

Văduva Soarelui (rodul insomniei)

O să moară soarele, iubito,
şi tu îi vei fi o văduvă cinstită;
o să îl plângi puţin, decent
- cât să ţi se umezească batista -
o să îi pui memoria în ramă,
iar ca urmaş o să-l proclami
şi o să-l ungi luminător ceresc
pe fiul nostru, zămislit azi-noapte,
pe când soarele-şi cânta prevăzător
prohodul.

joi, 22 noiembrie 2012

Duel cu geneză pe buze


am tras amandoi odată
şi am ochit amadoi drept în piept-
din tine au ieşit scorpioni
din mine şerpi.

scorpionii tăi şi ai mei şerpi
s-au încleştat în veninuri-
în timp ce noi ne ridicam
deasupra lumii...

scorpionii tăi au născut, printr-o rană
un soare concav;
şerpii mei, aşişderea,
un val de nămol.

din soare coboară un prinţ cu dioptriile mari;
din noroi se ridică o zână, încorsetată în fluturi.

despre noi vor spune unii, mâine,
că ne-au văzut negreşit, lipindu-ne portretele pe stâlpi;
alţii vor jura că ne-au identificat
cu nebunii ce urlau la luna, dansând în jurul unui foc.

despre prinţ şi despre zână se va spune
că au făcut nuntă mare;
despre noi vor uita negreşit -
căci rănile închise nu prezintă valoare.


luni, 12 noiembrie 2012

coordonatele geografice ale femeii eterice

la polul de sus,
visele ei plutesc
în cea mai rece libertate;

mai jos, la cercul polar superior,
aburii fericirii îşi caută lăcaş
spre-a zămisli mistere;

la tropicul racului,
un fum translucid
pictează incolor curcubeie;

la polul de jos,
inspraţi de zări acide
nori incandescenţi scufundă atlantide;

între cercul polar de jos
şi tropicul caprei,
curenţii poartă dorinţele-n zig-zag

iar la ecuator,
un vânt mereu pribeag
insuflă eclipsei un duh de bumerang.  

sâmbătă, 10 noiembrie 2012

Obsesiile unui suflet fericit - 100 de ani de la naşterea lui N. Steinhardt (monahul Nicolae de la Rohia)

·        N. Steinhardt – spiritul enciclopedic (scurtă expunere bio-bibliografică)
            12 iulie 1912. Este o dată ce ar trebui fixată în calendarul culturii româneşti şi totoată în spiritul şi sufletul oricărui român iubitor de cultură. Este data la care se naşte în comuna Pantelimon, judeţul Ilfov, N. Steinhardt (Nicu-Aurelian Steinhardt), unul dintre stâlpii culturii româneşti din perioada interbelică şi postbelică, alături de Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Eliade, Monica Lovinescu, Petre Ţuţea, Pr. Dumitru Stăniloae şi alţii. Deşi de origine evreiască, el a declara într-un moment cheie al vieţii sale (ancheta în „cazul Noica”) că simte şi gândeşte româneşte. De altfel, se va şi boteza ortodox în martie 1960, în timpul detenţiei politice.
 S-a dovedit a fi, asemeni unora dintre colegii de generaţie, un spirit enciclopedic, sondând rând pe rând mai multe domenii din planul cultural şi intelecual. Astfel, îl aflăm la 1934, licenţiat în Drept şi Litere la Universitatea din Bucureşti, dar şi tânăr scriitor de expresie parodocică: publică sub pseudonimul Antistihus, volumul „În genul... tinerilor”, în care îşi parodiază într-o manieră de fină ironie mai toţi colegii de generaţie: Noica, Cioran, Eliade, Geo Bogza. În anii următori se dedică unor studii asupra iudaismului, pe care le redactează împreună cu prietenul său Emanuel Neuman, iniţial în limba franceză. În 1936 devine doctor în drept constituţional. Până în ianuarie 1959, când este anchetat de către Securitate,ca martor al acuzării în dosarul lui Constantin Noica, şi condamnat, din cauza necolaborării, la 13 ani de muncă silnică, este foarte activ în viaţa literară, lucrând ca redactor la „Revista Fundaţiilor Regale”, alături de Camil Petrescu. Tot în această perioadă, îşi consolidează prietenia cu Constantin Noica, Alexandru Paleologu, Păstorel Teodoreanu, Sergiu Al.-George, Mihail Şora, şi aţii. 
Anii petrecuţi în detenţia comunistă s-au dovedit ca o binecuvântare pentru intelectualul evreu, care simţea şi scria româneşte. Este perioada în care îşi cristalizează orientarea religioasă, botezându-se ortodox, şi punând piatra de temelie pentru un itinerariu spiritual şi cultural rar întâlnit în cultura românească.
După eliberare, îşi va dedica aproape un deceniu din viaţă (1971-1979) unor traduceri din literatură universală, alegând doar lucrări care dezbat probleme morale şi etico-religioase, sau cărţi adresate tinerilor. Traduce din James Barlow, David Storey, Max Oliver Lacamp, Rudyard Kipling sau Robert Graves.
            Începând din 1976, an în care lui N. Steinhardt îi apare primul volum de eseuri: „Între viaţă şi cărţi”(Editura Cartea Românească), se deschide perioada volumelor de autor, în care acesta este prezent în lumea literară cu volume de cronici şi critică literară şi culturală: „Incertitudini literare”(1980, Editura Dacia); „Geo Bogza. Un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi Patetismului”(1982, Editura Albatros); „Critică la persoana întâi”(1983, Editura Dacia); „Escale în spaţiu şi timp”(1987, Editura Cartea Românească); „Prin alţii spre sine” (1988, Editura Dacia). Acesta din urmă, avea să fie şi ultimul volum antum al lui Nicolae Steinhardt, acesta mutându-se la Domnul în data de 29 martie 1989. Dar de abia de acum înainte, lumina tiparului avea să scoată la lumină adevărata operă a autorului...
·        N. Steinhardt – obsesiile aducătoare de fericire
Opera antumă a lui N. Steinhardt ne descoperă mai mult intelectualul, omul de litere, de cultură, într-un cuvânt, omul de spirit. Deocamdată nu îi este permis să scrie despre frământările sale sufleteşti, despre itinerariul său spiritual, despre crezul său de viaţă. Şi totuşi acestea toate erau deja consemnate în volumul „Jurnalul fericirii”, la care autorul începuse să lucreze încă din anii 70. Este o operă ce a trăit un lung calvar, fiind consfiscată de securitate, recuperată de Uniunea Scriitorilor, cunoscând nu mai puţin de trei variante, luând calea Occidentului pentru a fi pusă la adăpost. Avea să vadă lumina tiparului în 1991, la Editura Dacia. Este socotită lucrarea capitală a lui N.Steinhardt, autenticul lui testament literar. Eu aş zice că este în egală măsură şi testamentul său spiritual. Pentru că aici punctează N. Steinhardt cele două teme care l-au preocupat până la obsesie, care i-au fost crez spiritual în viaţă: problema credinţei pe care o dezbate întotdeauna în duhul ce răzbate din referatul evanghelic al Sfântului Marcu (Marcu 9. 24); şi problema libertăţii pe care o analizează, pornind de la un text al teologului protestant şi filozofului Soren Kierkegaard.
Dar, „Jurnalul fericirii”, fiind o operă redactată sub formă unor înşiruiri aparent aleatorii de gânduri, idei, obsesii, amintiri, etc, nu face altceva decât să punteze aceste teme, să arunce am putea spune o sămânţă în mintea şi sufletul cititorului pe care îl provoacă parcă să mediteze singur la ele. Aceste teme vor fi ulterior dezvoltate, dezbătute şi cristalizate în colecţia de predici-eseuri „Dăruind vei dobândi”, care vede pentru prima oară lumina tiparului la Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 1992.
Prima „obsesie” a lui N. Steinhardt, care de altfel revine insistent în multe din predicile sale este problema credinţei, aşa cum o vede el pornind de la textul evanghelic: (Marcu 9. 24). În acest text, se relatează vindecarea de către Mântuitorul Hristos a unui copil lunatic. Tatăl acestuia îi cere Mântuitorului, cu lacrimi să-i vindece fiul. Iar Iisus îl supune testului credinţei,   spunându-i  că toate sunt cu putinţă celui ce crede. Atunci vine răspunsul tatălui îndurerat: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele”. Pentru N. Steinhardt această replică apare ca „un teribil paradox înzestrat cu toate speranţele insolubilităţii”. Dualismul credinţă-necredinţă îi apare răscolitor. Pentru că la o analiză strict literară replica este sortită eşecului. Nu poţi să îţi afirmi cu tărie credinţa, cerând totodată ajutorul pentru necredinţa care te robeşte. Pe de altă parte, replica de la Marcu 9, 24 vine să „dea apă la moară” lui Sartre şi existenţialiştilor: „Ce joc mult prea subtil ori din cale afară de făţarnic se desfăşoară aici? Nu cumva răspunsul tatălui întăreşte argumentarea filozofului ateist Jean Paul Sarte care-i învinovăţeşte pe credincioşi a fi de rea credinţă fiindcă extul de la Marcu 9, 24 aceasta chiar vădeşte: incertitudinea, şubrezenia, duplicitatea lăuntrică a pretinsului act de neclintită credinţă? Pentru Sarte şi existenţialiştii din şcoala sa credinţa nu poate fi decât un limbaj confuz, auto-amăgire (autosugestie), vorbă lipsită de acoperire sau pur şi simplu neadevăr”. Dar această apropriere de Sartre nu este posibilă decât ca o consecinţă a analizei strict literare, ad litteram. Dar, dacă se intuieşte latura paradoxală a replicii tatălui, care vine tocmai din faptul că replica este rostită într-un moment-limită, când omul se defineşte tocmai prin împletirea duplicităţii proprii firii umane cu puterea de a răzbi spre autodepăşire, la fel de proprie omului, şi se purcede la o analiză din această perspectivă exhaustivă, textul-piatră-de-poticnire trimite la un răspuns profund creştinesc. Iar pentru a îşi susţine această perspectivă, monahul de la Rohia cheamă în sprijnul său un alt filozof francez, Blaise Pascal, care pune în gura Mântuitorului, ce se adresează necredinciosului dornic să creadă, însă neizbutind să-şi împlinească dorinţa, necutezând a face pasul hotărâtor, un răspuns cu totul neaşteptat: „nu M-ai căuta dacă nu M-ai fi găsit!”. Această afirmaţie, este explicată de Steinhardt astfel: „Să cauţi ceea ce ai şi găsit! Să însemne căutarea ta, strădania ta, angoasa ta nimic altceva decât dovada inutilităţii întregii tale frământări – ba şi a orbirii tale – de vreme ce L-ai găsit pe Cel căutat! Răspuns teribil, paradoxal şi tainic, totuşi deopotrivă lămuritor şi definitiv, punând pentru totdeauna capăt validităţii ispitelor unei logici a dilemelor stringente. Ni se cere numai curajul de a constata că omul frământat, chinuit, obsedat de vocaţia credinţei a devenit, prin însăşi starea sa căutătoare, un credincios. Cine porneşte spre Hristos – şi cât de lungă, de întortocheată, de nesigură i se arată a fi calea – L-a şi întâlnit! Oare încă departe fiind el, nu l-a văzut şi, alergând, nu i-a căzut pe grumaz sărutându-l?”.
De altfel, problema credinţei o mai dezbate N. Steinhardt şi cu altă ocazie. El semnalează că în episodul răstignirii Mântuitorului, când arhiereii şi cărturarii îi cereau Acestuia, batjocoritor, să se coboare de pe cruce, ca să vadă şi astfel să creadă (Matei 27, 42; Marcu 15, 32), aceasta „nu înseamnă numai hulă, batjocură şi neîndurare ci şi o greşeală de ordin semantic, confuzia dintre două verbe opuse: a vedea şi a crede”. Iar această constatare autorul „Jurnalului fericii” o face bazându-se pe sentinţa Sfântului Apostol Pavel care afirmă: „Iar credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute”(Evrei 11,1). De altfel, din această ipoteză, la care mai adaugă şi o a două, tot paulină:„cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire”(Romani 10, 10), Steinhardt îşi formulează propria concluzie, propria definiţie a credinţei: „Nu a dovedi este completarea lui a crede, ci a mărturisi. Credinţa nu are nevoie de niciun fel de dovezi, are însă nevoie de a fi dovedită. Faptele bune şi mărturisirea cu gura – singure – prefac verbul a crede într-o putere şi-i dau încărcătura energetică şi duhovnicească necesară trecerii lui din rândul vorbelor în al cuvintelor”.
A doua problemă care atinge statutul de idee-forţă pentru N. Steinhardt, o reprezintă problematica libertăţii umane, pe care acesta alege să o dezbată pornind de la o sentinţă a lui Kierkegaard: „Opusul păcatului nu este virtutea, opusul păcatului este libertatea”. Această cugetare, pe care o evidenţiază de două ori în „Jurnalul fericirii”, este pentru Steinhardt „cea mai puternică rostire omenească”, şi se situează „imediat după evanghelii”. Fireşte că pentru spiritele rigid-creştine, cele care din exces de duh anti-ecumenist, resping din start orice referire la alte confesiuni, ataşamentul lui Steinhardt pentru Kierkegaard ar putea să pare curios, de nu şi scandalos. Şi totuşi să nu uităm că acesta este un creştin provenit din iudei, deci având predispoziţia analizei comparative, în ansamblu. Iar dacă mai aducem la lumină şi faptul că acelaşi Steinhardt îşi exprimă în două rânduri admiraţia pentru Buddha, care fiind reîncarnat în iepure, se aruncă pe sine în foc ca să servească drept masă pentru un brahman ce venise să îl viziteze, înţelegem că avem de a face cu un spirit care nu a primit creştinismul ca pe un corset al ideilor sale, ci ca pe o plinire a întregului său bagaj spiritual-intelectual. Plus că, deşi citează în dese rânduri din Kierkegaard, nu îşi exprimă niciodată adeziunea deplină la sistemul acestuia filozofic sau religios, ci întotdeauna extrage din cele scrise de filozof, doar cele ce degajă un puternic duh ortodox. Un exemplu care să întărească aceasta îl găsim tot în „Jurnal”, într-o dezbatere despre rugăciune, în care filozoful protestant este reprezentat de următorul citat: „Omul care trăieşte în vremelnicie îşi închipuie şi crede că la rugăciune esenţialul, scopul silinţei lui este că Dumnezeu aude ceea ce el Îl roagă. Şi totuşi, în veşnicul înţeles al adevărului, e tocmai pe dos: rugăciunea nu are temei în adevăr când Dumnezeu aude ceea ce este rugat să împlinească, ea are temei când cel care se roagă nu încetează de a se ruga până ce ajunge să fie el însuşi cel care aude ce vrea Dumnezeu. Omul vremelniciei face risipă de vorbe şi în consecinţă devine exigent când se roagă, dar acela care se roagă cu adevărat se mărgineşte să asculte”. Din aceste citate, spiritul „protestant” al acestui teolog derivă tocmai din aplecarea acestuia spre paradox, din tendinţa de a desfiinţa tot ceea ce se cunoaşte îndeobşte despre creştinism, dar nu în sensul negativ, ci în sensul negaţiei, al cunoaşterii apofatice, al priceperii adevărului la o treaptă superioară, al atingerii esenţei. Tocmai acest duh il apropie pe Kierkegaard lui Steinhardt, el însuşi amator de paradoxuri şi vaşnic scrutător spre esenţe, care se lasă cucerit de Hristos tocmai în aspectele în care Acesta sfidează normalul, firescu şi ridică contrariile la rangul Adevărului.
Revenind la problema libertăţii văzută ca opus al păcatului, căci citită invers, sentinţa protestantului aceasta afirmă, trebuie spus din capul locului că veridicitatea acesteia vine din trimiterea pe care o face la starea paradisiacă a omului. Atunci, în Paradis, omul se bucura în mod deplin de chipul lui Dumnezeu cu care fusese ontologic înzestrat, ceea ce înseamna că libertatea sa era deplină. Dar prin aceasta nu trebuie înţeles că discernământul era la punctul lui forte, ci dimpotrivă lipsea, neavând obiect al funcţiei sale. În Rai omul nu avea cum să aleagă între bine şi rău, necunoscând răul. Abia după căderea în păcat, Dumnezeul-Treime afirmă: „Iată, Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul”(Facere 3, 22). Deci se poate afirma că în starea paradisiacă, libertatea omului era monodirectională, în sensul că direcţia păcatului îi era străină, după cum de altfel lasă să se înţeleagă şi Sfinţii Părinţi precum Sfântul Grgorie de Nyssa în „Despre crearea omului” sau Sfântul Ioan Damaschin în „Dogmatica” sa. De bună seamă că şi Kierkegaard a avut în vedere acelaşi aspect. Astfel, el a aşezat mai presus de virtute care se opune şi ea păcatului, dar pe cale de necesitate, libertatea care străjuia împotriva păcatului însă ontologic. Când omul pierde libertatea originară prin căderea survenită în urma tragicului complex de circumstanţe ce a culminat cu ispita diavolului, locul ei este luat de virtute, mai exact de strădania omului de a face bine, de a se ridica din nou la starea iniţial. Se vede astfel în rostirea filozofului o nostalgie după acea vreme când omul nu era supus necesităţii alegerii. Iar Steinhardt intuieşte acest fapt, savurâdu-i întreaga savoare, împărtăşindu-se de acest adevăr cu aproape aceeaşi sete cu care se împărtăşeşte de Hristos. De aceea şi plasează replica protestantului imediat după Evanghelii.
Pe aceste două pietre, pe cea a credinţei şi pe cea a libertăţii, şi-a zidit N. Steinhardt întreaga viaţă şi şi-a clădit crezul personal. I-au devenit alter-egouri. S-a definit şi identificat prin ele. Aceasta a demonstrat-o nu numai prin scris, ci şi prin viaţa trăită la Mănăstirea Rohia din Maramureş. Dar de bună seamă că nu ar fost aşa, de nu ar fi fost aceste două pietre, nu simple cărămizi, ci pietre de poticnire. De n-ar fi avut acel aspect de paradoxuri sortite nerezolvării. Pentru că N.Steinhardt, fostul jidan educat în spiritul curajului (a se vedea scena dialogului dintre Steinhardt şi tatăl acestuia, înainte de înfăţişarea în faţa Securităţii în cazul dosarului Noica), nu a înţeles niciodată să se mulţumească cu daturile, cu lucrurile impuse de aparenţele deghizate în evidenţe, ci întotdeauna a preferat să caute, să se convingă cu orice preţ de adevăr în acele aspecte ale vieţii pe care le-a înţeles ca fiind esenţiale. A fost un Toma al vieţii de zi cu zi şi tocmai de aceea Dumnezeu l-a miluit cu o viaţă din care să înţeleagă că Hristos este Domn şi Dumnezeu. A fost un om al paradoxurilor, el însuşi manifestând purtări aparent contradictorii: a demonstrat curaj în faţa anchetatorilor, dar a făcut-o fără tupeu, ci cu demnitate; a ţinut şi în închisoare la statura sa de intelectual, dar a învăţat smerenia în faţa unor oameni sfinţi care mărturiseau în detenţie pe Hristos; eliberat fiind s-a retras la mănăstire, dar nu din frică, ci din dorinţa de a se aşeza în sine; vânat de Securitate în continuare, nu s-a ascuns, dar nici nu s-a hazardat să ispitească autorităţile prin fapte care să-i sâcâie, ci mai degrabă s-a pus la adăpostul discreţiei şi şi-a lăsat sufletul în mâna lui Dumnezeu.
A fost un om pe care Dumnezeu l-a iubit şi pe care l-a binecuvântat să simtă încă din viaţă adevărata fericire.vineri, 9 noiembrie 2012

Viata Sfantului Ierarh Nectarie din Eghina

Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina este astazi unul dintre cei mai iubiti sfinti, moastele sale fiind cautate peste tot si cinstite cu mare evlavie.
Viata Sfantului Nectarie
Sfantul Nectarie          Acest sfânt, unul dintre cei mai noi sfinti canonizaţi de Biserica Greciei în acest secol, s-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, un orăşel situat în provincia Tracia din nordul Greciei, pe malul mării Marmara. Părinţii săi au fost oameni săraci, dar foarte evlaviosi. Din botez a primit numele de Anastasie, bucurându-se din pruncie de o aleasă educaţie creştinească. După primii ani de şcoală, Anastasie este trimis să înveţe carte la Constantinopol, unde studiază teologia şi scrierile Sfintilor Parinti. Aici, sufletul său incepe să-L descopere pe Hristos prin rugăciune, prin citirea cărţilor sfinte şi prin cugetarea la cele dumnezeieşti.
       La vârsta de douăzeci de ani, povăţuit de Duhul Sfant, tânărul Anastasie se stabileşte în insula Hios, unde predă religia la o şcoală. Apoi, fiind chemat de Hristos, intră în nevoinţa monahală în vestita chinovie numită "Noua Mânăstire" (Nea Moni), primind tunderea în monahism la 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazar. După câteva luni, pe 15 ianuarie 1877, este hirotonit diacon de către mitropolitul de Hios, Grigorie, ocazie cu care primeşte numele Nectarie, pe care avea să-l poarte toată viaţa.
       Următorii trei ani, ierodiaconul Nectarie îi petrece la Atena cu scopul de a-şi completa studiile preuniversitare. În toamna anului 1881 se întoarce la mănăstire după ce absolvă liceul cu calificative excepţionale.
       În 1882, părintele Nectarie îşi va începe studiile la Facultatea de Teologie din Atena, după ce, între timp, la recomandarea lui Ioan Horemis, prietenul său, va fi intrat în legătură cu patriarhul de Alexandria, Sofronie, şi va fi acceptat de către acesta în cadrul patriarhiei.
       După ce-şi termină studiile teologice, în anul 1886, părintele Nectarie se întoarce la Alexandria, unde este hirotonit preot iar după câteva luni este ridicat la treapta de arhimandrit şi trimis la Cairo, în calitate de consilier patriarhal. La 15 ianuarie 1889, patriarhul Sofronie îl hirotoneşte mitropolit onorific de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia Superioară. Mai mulţi ani evlaviosul mitropolit a slujit ca responsabil cu problemele patriarhiei pentru oraşul Cairo şi predicator la biserica Sfantul Nicolae din capitala Egiptului, devenind un iscusit slujitor şi povăţuitor de suflete, fiind dăruit de Dumnezeu cu multă rabdare, smerenie şi blândeţe. De aceea, era mult căutat de credincioşi şi iubit de toţi.
       Văzând diavolul că nu-l poate birui cu mândria şi iubirea de sine, a încercat să-l lovească pe fericitul ierarh Nectarie cu o altă armă, tot aşa de periculoasă, adică cu invidia celorlalţi ierarhi şi slujitori ai Patriarhiei Alexandriei, aceştia vorbindu-l de rău către patriarh, cum că doreşte să-i ia locul. Acest lucru a făcut ca, la 3 mai 1890, în urma unei ordonanţe date de patriarhul Sofronie, să fie eliberat din cinstea arhierească în care se afla, permiţându-i-se să slujească mai departe în biserica Sfântul Nicolae. După mai puţin de două luni însă, la 11 iunie 1890, părintele Nectarie primeşte de la patriarh o scrisoare prin care i se cere să părăsească Egiptul. Cerându-şi iertare de la toţi, cu toate că nu greşise nimănui cu nimic, dovedind o adâncă smerenie, sfântul se supuse, dând slavă lui Dumnezeu, căci şi cu dânsul s-a împlinit cuvântul lui Iisus Hristos, Mantuitorul nostru, Care zice: „Fericiţi veţi fi, când vă vor ocărî şi vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea” (Matei 5,11). S-a retras la Atena în luna august a anului 1890, sărac, defăimat de ai săi şi nebăgat în seamă, având toată nădejdea numai în Dumnezeu şi în rugăciunile Maicii Domnului.
        Aici a fost câţiva ani predicator, profesor şi director al unei şcoli teologice pentru preoţi, până în anul 1894, reuşind să formeze duhovniceşte mulţi tineri iubitori de Hristos, pe care îi hrănea din cuvintele Sfintei Evanghelii şi cu scrierile Sfintilor Parinti. Apoi făcea slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei.
         În taina inimii sale, fericitul ierarh Nectarie era un adevărat isihast şi un mare lucrător al rugaciunii lui Iisus, care îi dădea multă pace, bucurie, blândeţe şi îndelungă răbdare. Cu aceste arme el biruia neîncetat pe diavoli, creştea duhovniceşte pe cei din jurul său şi avea întotdeauna pace si bucurie în Hristos, nebăgând în seamă defăimarea şi osândirea celor din jurul său.
         Dorind la bătrâneţe să se retragă la mai multă linişte, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul multor credincioşi si ucenici, o frumoasă manastire de călugăriţe, în insula Eghina, din apropierea Atenei, rânduind aici viaţă desăvârşită de obşte, după tradiţia Sfinţilor Părinţi. Apoi se retrage definitiv în această mănăstire şi duce o viaţă înaltă de smerenie şi slujire, de dăruire totală şi rugăciune neadormită, arzând cu duhul pentru Hristos, Mântuitorul lumii şi pentru toţi care veneau şi îi cereau binecuvântare, rugăciune şi cuvânt de folos sufletesc. Aici l-a avut ucenic şi pe Sfântul Cuvios Sava cel Nou (1862–1948), mare ascet al secolului XX, care a pustnicit o vreme in pustiul Hozeva, Palestina. După adormirea Sfântului Nectarie, s-a retras în insula Kalymnos, unde a şi adormit întru Domnul.
         Pentru viaţa sa înaltă, Dumnezeu l-a învrednicit pe Cuviosul Nectarie de Harul Duhului Sfant. Pentru aceasta mulţi bolnavi şi săraci alergau la biserica mânăstirii din Eghina şi cereau ajutorul lui. Mai ales după primul Război Mondial, numeroşi săraci şi bolnavi, lipsiţi de orice ajutor, veneau la el ca la părintele lor sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat poruncă maicilor ce se nevoiau în mânăstirea sa să împartă la cei lipsiţi orice fel de alimente şi să nu păstreze nimic pentru ele, căci Dumnezeu, prin mila Sa, îi hrănea şi pe unii şi pe alţii. Dar şi cei bolnavi se vindecau cu rugaciunile fericitului Nectarie, căci se învrednicise de darul facerii de minuni.
         Într-o vară, fiind mare secetă în insula Eghina, cu rugăciunile Sfântului Nectarie, a venit ploaie din belsug şi au rodit ţarinile, încât toţi s-au îndestulat de hrană. De aceea, toţi - mireni şi calugari, săraci şi bogaţi - cinsteau pe Sfântul Nectarie, ca pe un păstor şi vas ales al Duhului Sfânt şi urmau întru toate cuvântul lui. Astfel, el era totul pentru toţi, căci putea toate prin Hristos, Care locuia în el. Apoi era foarte smerit si blând şi nu căuta cinste de la nimeni. Iar în timpul liber lucra la grădina mânăstirii, îmbrăcat într-o haină simplă, încât toţi se foloseau de tăcerea şi smerenia lui. Pe lângă multele sale ocupaţii duhovniceşti, Sfântul Nectarie a scris şi a redactat mai multe scrieri teologice de morală şi de istorie a Bisericii, intrând astfel în traditia Sfinţilor Părinţi din patria sa, împotriva influenţelor occidentale care asaltau ţările ortodoxe.
        Pentru toate acestea, diavolul a ridicat asupra Sfântului Nectarie numeroase ispite, căutând să-l biruiască. Astfel, numeroşi slujitori şi ierarhi ai Bisericii din Grecia s-au ridicat cu invidie asupra fericitului, făcându-i multe ispite. Dar Dumnezeu îl izbăvea din toate necazurile.
        Trăind ca un înger în trup şi iubind neîncetata rugăciune, tăcerea, smerenia, postul şi milostenia, Sfântul Nectarie trăgea pe mulţi la Hristos, revărsând în jurul lui, pacea, bucuria şi lumina cea necreată a Duhului Sfânt, prin care mângâia şi odihnea pe toţi care veneau la chilia lui. Din această cauză, diavolul, nerăbdând nevoinţa lui, până la sfârşitul vieţii sale a ridicat împotriva Sfântului multe calomnii şi vorbe rele din partea multor clerici şi ierarhi greci, care, din cauza invidiei, îl cleveteau şi îl acuzau atât pe el, cât şi mânăstirea lui. Dar fericitul Nectarie le răbda pe toate, în numele lui Hristos, Care locuia în inima sa.
         Simţindu-şi sfârşitul aproape, pe când făcea un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului în insula Eghina, Sfântul Nectarie a descoperit ucenicilor săi că în curând va pleca la Hristos. Apoi, îmbolnăvindu-se, a fost dus la un spital din Atena. El răbda cu tărie toată boala şi ispita, aşteptând cu bucurie ceasul ieşirii sale din această viaţa.
          După aproape două luni de suferinţă, Sfântul Nectarie şi-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, la 8 noiembrie 1920, izbăvindu-se de toate ispitele acestei vieţi, pentru care s-a învrednicit să se numere în ceata Sfintilor lui Dumnezeu. Ucenicii săi, după ce l-au plâns mult, l-au înmormântat, după rânduială, în biserica zidită de el, făcând multe minuni de vindecare cu cei bolnavi, care alergau cu credinţă la ajutorul lui.
        Viata dumnezeiescului Parinte a fost sfânta, iar purtarea sa desavarsita. Dupa ce toata aceasta viata "si-a petrecut-o in binefaceri", a urcat pe cele mai inalte trepte ale scarii virtutilor, a murit "pentru lume", a trait in Iisus Hristos, s-a facut salas al Duhului Sfânt, barbat indumnezeit si asemenea lui Dumnezeu, ajungand la dumnezeire, a dobandit nemurirea inca din aceasta lume, de unde a purces spre viata cea vesnica si fara sfârsit, pururea fericita si intocmai cu cea a lui Dumnezeu.
         Lucrarea taumaturgica a Parintelui continua fara incetare dincolo de mormant: multi marturiseau ca ii tamaduise de boli cu neputinta de vindecat, in timp ce altii dadeau marturie ca sfantul alungase dintr-insii demoni puternici ce-i chinuisera ani de-a rândul si care sub puterea lui ieseau cu strigate inspaimantatoare. Multi credinciosi veneau din cele mai indepartate tinuturi ale Greciei sau din tari straine ca sa se inchine mormantului sau din Egina, care li se aratase si care-i vindeca de boli de nevindecat. Despre Sfântul Nectarie ca facator de minuni si tamaduitor auzisera foarte multi credinciosi; acestui lucru s-a datorat hotararea Bisericii de a-i recunoaste si oficial sfintenia, recunoscuta mai intâi de cei multi.
        Trecând mai bine de douăzeci de ani, trupul său s-a aflat în mormânt întreg şi nestricat, răspândind multă mireasmă. La 3 septembrie 1953, sfintele sale moaste au fost scoase din mormânt şi aşezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru cinstire si binecuvântare. Iar în anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaştele sale, l-au declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie, devenind astfel cel mai venerat Sfânt din această binecuvântată ţară ortodoxă. Zilnic credincioşii se închină la moaştele Sfântului Nectarie şi la mormântul său, făcând din mânăstirea sa din insula Eghina cel mai iubit loc de pelerinaj din toată Grecia.
           Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nectarie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

marți, 30 octombrie 2012

Terasa *(poezie despre sufletul ei)


Ziua şi noaptea se-ntâlnesc în secret
La o terasă umbrită de stele
Şi dezbat acelaşi subiect:
Nesaţiul meu de a-mi crea umbrele.

Prima, soarbe cuminte din apa cea vie;
A doua, nervoasă, dintr-o otravă dulce.
Eu stau şi le-ascult, tremurând
Şi sufletu-mi vibrează în cruce.

Terasa se arată din când în când senină
Atunci coboar-un înger la popas
Şi-abia atunci se vede cum terasa
E doar sufletul tău greu încercat.

Şi-atunci mă rog de înger să rămână
Să dăm amândoi cu-o mătură fină
Să alungăm din sufletul tău orice vină,
Să vindecăm, şi fără de morfină

Readucând lumina cea divină
În sufletul tău...cerească grădină.

joi, 18 octombrie 2012

Hristos în mormânt

o poezie scrisă în noapte de Vinerea Mare 2012
Hristos este iar aşezat în mormânt :
Iosif şi Nicodim noi nu mai ştim să fim,
Maria încă plânge pe ascuns la poalele crucii -
În bar se ciocnesc berile
Şi-n utere pruncii,
Miopi şi optuzi
Işi presimt viitorul:
O viată trăită fără de vină în doliu.

Hristos se pogoară la iad
Pe Adam si pe Eva să-i lege cu viaţa -
Noi viaţa la poker ne-o punem în joc
Negociind în euro iubirea
Si în lei grei nemurirea.

Hristos rupe în noaptea asta lanţurile grele -
Noi cultivăm blesteme şi dorinţi,
Îi ducem la groapă de vii pe părinţi
Şi de pomană dăm focul
Ce fum va să dea dintre dinţi.

Hristos zace mort în giulgiu curat -
Azi noi l-am trimis în mormânt,
Dar giulgiul adusu-l-au ultimele ciori
Ce au păzit de moarte un stol de cocori.

Noi tot sub jurământ stârnim cocoşii
Şi iar cu lacrimi rămânem datori…

În zori Hristos va-nvia,
Deşertând de moarte noi morminte -
În jurul mesei cu toţii ne strângem,
Un ou să ciocnim şi-o cupă de vin
În cinstea renaşterii sfinte.

                                                                                                         Vineriea mare -spre sambata 2012


duminică, 14 octombrie 2012

Muşcata şi pistolul

Eu te-am pus în ghiveci
ca pe-o muşcată,
tu m-ai aruncat  în noptieră
ca pe-un pistol.

Eu îţi mai ud din când în când pământul
ca să nu ţi se usuce paşii;
tu-mi cureţi ţeava de gândaci
ce-n mine îşi asigură urmaşii.

Eu poate într-o zi am să te rup
curmându-ţi  agonia nemişcării;
tu cu metalul care sunt, ce-ai să mai faci?

mă vei lăsa tot pradă ruginirii?...

sâmbătă, 13 octombrie 2012

Furtuna


Furtuna mi s-a aruncat azi în braţe...

Râsul ei cu nisip între dinţi,
m-i s-a prins la gât, cravată;
părul ei, fire toarse din vânt,
mi-a intrat în gură şi mi-a legat
cuvintele de plămâni;
ochii ei, rotoace de praf,
în ochii mei îşi găsiră odihnă.

Din ea n-a rămas nimic neţesut în mine;
Din mine, doar lacrimile mai pot să eşueze la ţărm
şi  cu un ultim strigăt
să aprindă farul.

joi, 11 octombrie 2012

Sărut

Izvorul flăcărilor nude,
cândva captiv în solzi cereşti,
azi se repede iar spre taine
muşcându-le hain de piept.

Iar sângele prelins din aripi,
furia focului surpând,
va repeta sărutul tinei
cu lacrima din aşternut.

joi, 4 octombrie 2012

Din nou din pridvor in pridvor... de biserici. Sau despre inepuizabilul Zero

O zi ca oricare alta. Adica numai bună de plimbare şi de reculegere. Şi cum am avut de rezolvat ceva treburi prin zna Unirii, am zis că rău nu poate fi să mai iau şi eu oraşul la pas. Oraşul acesta pe care atât l-am blamat încât mi-am zis că trebuie să-l cunosc întâi şi mai apoi să-l judec, să-l etichetez. Şi cum tot eram în zona centrului vechi, am rămas să explorez din nou zona. Doar sunt atâtea artere pe care nu le-am străbătut. Prima destinaţie, a fost puţin atipică. Dar judecând din prisma concepţiei expuse mai sus, se justifică pe deplin. Aşadar, primul prag peste care am trecut a fost biserica romano-catolică "Bărăţia", aflată chiar în vecinătatea Magazinului Cocor şi a bisericii Sf. Gheorghe Vechi, locul meu de refugiu sufletesc...
Această biserică romano-catolică datează din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind însă construită pe temeliile unei alte biserici mai vechi, ce data din secolul al XVII-lea. Oricum este cel mai vechi aşezământ catolic din Bucureşti. Impresionează prin arhitectura romanică a turnului de la intrare, care se spune că este printre cele mai frumoase din oraş. În interior mi-au plăcut seria de 14 tablouri sculptate în bronz, reprezentând Drumul Crucii Mântuitorului, precum şi statuia Maicii Domnului din altar.

Apoi mi-am amintit că de fiecare dată când mergeam la Sf Gheorghe Vechi, îmi fura atenţia o altă biserică, pe care nu ştiu de ce, poate din cauza cerşetorilor puţin agresivi care o străjuiesc, poate din cauza pozitionării ei "strategice" între o casă de schimb valutar şi un fast-food, o tot evitam. Şi totuşi ceva mă tot chema înăuntru... Este vorba despre biserica Sf. Ioan Nou, iar ceea ce mă chema înăuntru erau "prietenii mei" Sfinţii Epictet şi Astion, care îşi odihnesc o parte din cinstitele lor moaşte, ostenite de atâtea minuni săvârşite, şi în această biserică. Iniţial, la sfârşitul secolului al XVII-lea, a existat o biserică modestă, fară turlă, apoi a fost clădită din temelie, în anul 1756, de Ioniţă Croitorul staroste de boiangii, împreună cu breslaşii cojocari şi boiangii, având binecuvantarea Mitropolitului Grigorie, pe un teren al Bisericii Domneşti de Jos.
De aici am pornit către o destinaţie care îmi era oarecum cunoscută: biserica Sf. Gheorghe Nou. Impropriu spus "nou", pentru că este una dintre cele mai vechi biserici din Bucureşti, fiind menţionată în documente din 1574. Pe aici mai trecusem şi cu altă ocazie, dar nu am rămas decât câteva minute la o vecernie. Şi totuşi simţeam că trebuie să revin. Şi iată acum ocazia perfectă. Aşa am aflat şi ceea ce îmi chema paşii sufletului în acest loc: aici se află, dăruită de Voievodul Mihai Viteazul, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, cea cu care l-a pălmuit pe ereticul Arie la primul Sinod Ecumenic şi cea cu care a semnat hotărârile dogmatice ale adunării, practic bazele dogmaticii creştine.  Tot aici se găseşte veşmântul Sfintei Parascheva de la Iaşi şi mormântul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, cel care de altfel rectitorise biserica în al 17 an al domniei sale. De asemenea trebuie menţionat că în această biserică au avut loc şi funeraiile poetului emblemă al neamului românesc: Mihai Eminescu. Şi tot aici se socoteşte a fi "Kilometrul 0" al Capitalei.

De aici am traversat, lăsându-mă furat de priveliştea oferită: un conglemerat de arhitecturi care descrie acolo drumul făcut la pas de istorie prin oraş...şi răbdarea timpului care le-a îngăduit pe toate... Astfel am ochit şi o nouă turlă de biserică, după care mi-am fixat busola. Am ajuns şi aici. Era biserica Sfântul Nicolae - Şelari.
O primă biserică (probabil din lemn) a existat aici înca din secolele XVI-XVII, poate pe locul celei actuale; cea mai veche construcţie este pomenită în documente cu numele de “Sf. Nicolae din mahalaua şelarilor”, la 27 aprilie1664. Vechea biserică a fost reconstruită pe la 1699-1700 de către Serban (II) Cantacuzino, marele paharnic, împreună cu marii negustori din enorie.

În aceeaşi zonă, rătăcind printre labirinticile străzi, lovindu-mă de fel de fel de biblioteci, ambasade şi clădiri moderne ce servesc drept sedii de firme şi hoteluri, o arhitectură puţin atipică pentru zonă mi-a atras atenţia... era biserica Sf. Nicolae fostă Rusă, actualmente Paraclis Universitar. Această biserică datează de la începutul secoluli XX, fiind construită între 1905-1909 de către constructori ruşi şi italieni, la iniţiativa ambasadorului rus de atunci, pe cheltuiala familiei ţariste a Romanovilor. De altfel, hramul a fost dat după numele ţarului Nicolae al II-lea. Destinaţia iniţială a bisericii a fost aceea de capelă a Ambasadei Ruse la Bucureşti. Ca element de podoabă se remarcă catapeteasma sculptată integral din lemn şi poleită cu foiţă de aur, executată la Moscova după modelul celei de la Catedrala Sf. Arhangeli din Kremlin. Din ianuarie 1992, biserica devine Paraclis Universitar, iar aceasta la cererea studenţilor Universităţii din Bucureşti, find astfel prima biserică din România postdecembristă cu această destinaţie.
În continuare, ne vom întâlni cu o pagină de istorie cel puţin interesantă... Este vorba despre istoria bisericii Sfântul Nicolae "Dintr-o zi". Această biserică îşi leagă tradiţia şi numele de familia Maricăi Brâncoveanu, soţia domnitorului martir Constantin Brâncoveanu. Străbunicul acesteia, negustorul Mihaiu din Târgşor, deţinea terenul pe care se află azi biserica. La 1612, după moartea acestuia, pământul se împarte între cei trei fii ai săi: Neagul, Gheorghe şi Antonie. Fiul cel mare, Neagul, râvnea scaunul domnesc cu orice chip. Pentru aceasta, a încercat toate tertipurile vremii, însă fără folos. La urmă şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi a promis că dacă ajunge domn, va ridica o biserică într-o singură zi. Deşi nu a obţinut tronul, totuşi i s-a părut o datorie de onoare să ridice biserica. Şi aşa a şi făcut. Astfel, aflăm de la cronicarul Radu Greceanu că: "era o bisericuţă dă lemnu, mititică foarte şi veche dă mai cădea, care să chiema Biserica Dintr-o zi". De aici reiese că într-adevăr Neagul şi-a ţinut cuvântul întocmai. De altfel, această denumire se va păstra de-a lungul timpului până azi. Biserica existentă azi pe acest loc, datează din 1702, având drept ctitor pe Doamna Marica Brâncoveanu. De atunci mai datează încă icoana hramului. Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 310 ani de existenţă, biserica a fost restaurată cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Cu acest prilej ea o fost şi resfinţită de către P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
 

De aici am traversat o piaţă foarte frmoasă, plină de asemenea de clădiri aparţinând diferitelor epoci. Este piaţa Ateneului. Iar în faţa acestuia stă de strajă biserica Kretzulescu, ctitoria vornicului Iordache Kretzulescu şi a Saftei Brâncoveanu, ginerele şi respectiv fiica voievodului-martir Constantin Brâncoveanu. Această biserică a fost construită în 1722, într-un veritabil stil brâncovenesc, pe locul unei mai vechi din lemn, datând din prima jumătate a secolului al XVII-lea. Actuala pictură a bisericii aparţine marelui meşter pictor Gheorghe Tătărăscu. Dar un Tătărăscu puţin diferit decât îl ştiam eu, probabil din pricina faptului că aici aplică o pictură în ulei peste vechea frescă din secolul al XVIII-lea. Oricum este o pictură frumoasă, în stil realist. Ar mai fi de spus că la rândul ei biserica Kretzulescu este străjuită de bustul marelui om politic şi de spirit Corneliu Coposu.Cu aceasta mi-am încheiat periplul prin ceea ce se cheamă "KM 0". Şi am înţeles că am trăit un paradox: deşi m-am învârtit în cerc şi în "zero", totuşi nu am făcut-o fără folos. Ba chiar pot spune că a fost un plus de rost în tot acest mic pelerinaj. Am trăit pentru o jumătate de zi sub oblăduirea Sf. Nicoalae, vizitând trei biserici închinate lui şi pe deasupra primind binecuvântarea mâinii sale drepte, cu care l-am rugat de altfel să mă "altoiască" la fel ca pe Arie, de fiecare dată când sufletul meu va cădea în erezia deznădejdii şi a puţinei credinţe. Am stat de asemenea sub pecetea domnească a Brâncovenilor, m-am dezmierdat de adierea veşmintelor Sfintei Parascheva, am păşit pe acelaşi loc pe unde Eminescu "a păşit" spre Domnul şi mi-am umplut sufletul de bucuria reîntâlnirii cu prietenii mei, Sfinţii Epictet şi Astion. Care va să zică avem de a face cu un "Zero" ce nu îşi respectă statutul de cifră a nulităţii ci se smulge din tiparele matematicii, aruncându-se cu totul în sfera credinţei. Aici totul se suspendă şi devine infinit. Iar un zero, altădată nul, devine inepuizabil. Pentru că sunt încredinţat că încă nu i-am văzut toate frumuseţile...

duminică, 23 septembrie 2012

R.A.I. şi Maria Fărîmă - poezie în colaborare

rai: într-o zi o să îmi cumpăr adidaşi cu creion în talpă
şi o să dansez pe străzi în ritm de poezie
să transform asfaltul într-o coală de hârtie.
 mf: pe care se vor sinucide toţi îndrăgostiţii
şi vor renaşte ca fulgi nemuritori.
rai: ei vor perturba undele radio
şi zborul trufaşelor  rachete,
vor fi urmăriţi de n.a.s.a., f.b.i. şi c.i.e…
mf: vor da peste cap toată ştiinţa şi istoria lumii
rai: vor rescrie compoziţia sării de bucătărie şi vor amenda dubla cetăţenie a vagabonzilor,
condamnându-i la veşnic zbor invers, asemeni lor.
mf: ne vor converti la nebunie
până când arterele sufletului nu vor mai suporta presiunea
şi vor începe să urle a sinceritate
pentru că
rai: singura ştiinţă exacta este adevarul
pe care nu îl pot produce decât sufletele născute din amorul tălpii cu asfaltul
şi pe care nu îl pot rosti decât gurile ce-au sărutat măcar odată cerul
în sfântul punct unde rachetele rămân brusc fără combustibil.

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

A fost odata...

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate