Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

joi, 2 iunie 2011

Înălţarea la Cer a Domnului nostru Iisus Hristos


În fiecare an, la 40 de zile de la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica dreptmăritoare sărbătoreşte Înălţarea la Cer a Domnului Hristos. Aceasta este ultima apariţie pe pământ a Mântuitorului. El se înalţă la Cer, unde va sta de-a dreapta Tatălui, pentru a trimite de acolo pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Care prin Pogorârea Sa asupra Sfinţilor Apostoli în ziua Cincizecimii, va da naştere în chip văzut Bisericii Creştine.
Importanţa covârşitoare a Înălţării Domnului, constă în aceea că Mântuitorul urcă la Cer împreună cu firea umană în deplinătatea ei, pe care şi-o asumă pentru totdeauna prin unirea ipostatică. De acum, firea omenească şade pe tronul dumnezeirii. Ce bucurie sublimă!!!

2 comentarii:

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate