Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

duminică, 25 aprilie 2010

Vitezda noastra cea de toate zilele

Astăzi a fost Duminica a 3-a după Paşti, a slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda.
Pericopa evanghelică care s-a citit astăzi, relatează o minune săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi anume vindecarea slăbănogului de la Vitezda. Cum au stat lucrurile: "În Ierusalim, lângă poarta Oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreieşte Vitezda, având 5 pridvoare. În acestea zăcea mulţime multă de bolnavi, orbi, schiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa, iar cine intra primul după tulburarea apei, se făcea sănătos, oridece boală era ţinut". Unul dintre aceştia era şi slăbănogul pe care îl pomenim. El era suferind de 38 de ani când l-a întâlnit Iisus. Şi lui Iisus i s-a făcut milă de el şi l-a întrebat dacă vrea să se vindece. Iar el a răspuns că ar vrea să se vindece, dar nu are un om care să-l arunce în scăldătoare când se tulbura apa, iar până se târăşte el, intră altul şi se vindecă. Mântuitorul îl vindecă, îl trimite acasă cu tot cu patul pe care şedea, noul vindecat este mustrat de farisei că îşi ia patul în zi de sabat, iar el, asemenea lui Adam în Rai, dă vina pe Iisus, cum că acesta l-a trimis de acolo. Ba mai mult, după ce, într-o întâlnire ulterioară la templu, Iisus îl avertizează să nu mai păcătuiască pt că ar putea să i se întoarcă o povară şi mai grea, el merge la autorităţi şi în loc de mărturisire, face o netrebnicie: îl denunta pe Iisus fariseilor. Trist. trist. trist. Dar nu asta vreau sa punctez in această scurta reflectie. Ci sa evidentiez perpetuarea stării de fapt de la scăldătoarea Vitezda, până în zilele noastre, până în societatea noastră. E exact ca atunci: dacă n-ai un om care să te propulseze într-o functie înaltă, nu prea ai şanse de reuşită în viaţă. Degeaba te târăşti pe propriile forţe, că sigur, sau, de ce să mâniem pe Dumnezeu, de cele mai multe ori, altul îşi ia un şut în fund şi se vede tămăduit, adică pus în funcţie. Dar oare de ce îngăduie Dumnezeu una ca aceasta? Şi cu această întrebare, trebuie să ne întoarcem, la a doua parte a pericopei. Oare nu pentru că, şi noi, odată vindecaţi, vom muşca mâna celui ce ne-a tămăduit?...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate