Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

marți, 29 iunie 2010

Sf. Petru si Pavel


Sf. Ap. Petru si Pavel

Azi, 29 iunie, Biserica Ortodoxa face pomenirea Sf. Ap. Petru si Pavel.
Cu aceasta ocazie, urez tuturor celor ce poarta numele celor doi Apostoli, tot binele din lume si sa se roage acestora pentru mijlocire inaintea Domnului Hristos!

"1 De-aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar dacă n'am iubire a făcutu-m'am aramă sunătoare şi chimval zăngănitor b.
FA 2:4
2 Şi de-aş avea darul profeţiei şi de-aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa şi de-aş avea credinţa toată să pot muta şi munţii, dar dacă n'am iubire, nimic nu sunt.
Mt 17:20 Mt 21:21 Mc 11:23
3 Şi toate averile mele de le-aş împărţi şi trupul meu de mi l-aş da să-l ardă, dar dacă n'am iubire, nimic nu-mi foloseşte.
Mt 6:1-2
4 Iubirea rabdă'ndelung; iubirea se dăruie, ea nu invidiază; ea nu se trufeşte, nu se îngâmfă;
Pr 10:13
5 ea nu se poartă cu necuviinţă, nu-şi caută pe ale sale, nu se întărâtă, nu ţine'n seamă răul,
Za 8:17 Flp 2:4
6 nu se bucură de nedreptate, ci de adevăr se bucură;
Rm 12:9 2Co 13:8
7 pe toate le suferă, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă;
Pr 10:12 Sir 6:5 Rm 15:1 1Co 9:12 1Ptr 4:8
8 iubirea niciodată nu se trece."*(I. Corinteni 13, 1-8)


"1 Aşadar, lepădând toată răutatea şi tot vicleşugul şi făţărniciile şi invidiile şi toate clevetirile,
Ef 4:22 Col 3:8 Evr 12:1 Iac 1:21
2 ca nişte prunci nou-născuţi să doriţi neprefăcutul lapte duhovnicesc a, ca prin el să creşteţi spre mântuire,
Cant 4:11 Mt 18:3 Mc 10:14 Lc 18:16 1Co 3:2 Evr 5:12-13
3 de vreme ce aţi gustat şi aţi văzut că bun este Domnul.
Ps 33:8 Sol 16:21
4 Apropiaţi-vă de El, Piatra cea vie, într'adevăr neluată'n seamă de oameni, dar aleasă la Dumnezeu şi preţioasă;
Ps 117:22 Is 28:16 Mt 21:42 FA 4:11 Ef 2:20 1Co 3:11
5 şi voi înşivă, ca nişte pietre vii zidiţi-vă'n casă duhovnicească, preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos."*(I Petru 2, 1-5)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate