Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

vineri, 1 aprilie 2011

Războiul "Adamilor" şi al "Evelor", un război închipuit!

Aud tot mai des, expresiile: "Noi, femeile", respectiv "Noi, bărbaţii", cu variantele: "Eu, ca femeie" respectiv "Eu, ca bărbat". Şi nu mi se par fireşti. De unde obiceiul acesta de a generaliza individualităţile? Pentru că una este să vorbeşti despre femei şi bărbaţi la general, şi alta e să vorbeşti despre sine.
Generalizarea genurilor umane, ţine, după părerea mea, mai mult de aspectele fiziologice, anatomice, şi mult mai puţin de psihic. Acesta cunoaşte prea puţine constrângeri canonice, indiferent că vorbim de apartenenţa la gen, sau la zodii. Sinele este perfect individual, perfect original. Drept urmare, expresiile de mai sus, denotă de fapt o slabă cunoaştere a sinelui individual. Graba cu care o persoană se identifică cu totalitatea genului din care face parte, este specifică, după părerea mea, persoanelor cu o personalitate slab conturată. Deci, aşa zisul "război al sexelor" este strict al lor. Restul, cei care se prezintă cu apelativul, "Eu, cel cu stea în frunte", îşi asumă un alt fel de război. Unul în urma căruia să se poată impune ca personalitate, ca individualitate.
Un sfat pentru categoria "eu, ca bărbat - eu, ca femeie": studiaţi-vă! vedeţi cam ce însumaţi fiecare în sine din marea familie a "Adamilor", respectiv "Evelor". Veţi fi surprinşi să observaţi că nu există nici "femeia prin excelenţă", nici "bărbatul suprem", ci doar o mare sumă de individualităţi.
Şi ştiţi de ce este aşa? Pentru că Dumnezeu nu a zis: "Să facem bărbatul aşa şi femeia aşa", ci a zis: "Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră"(Fac. 1, 26). Or, "chipul lui Dumnezeu" nu poate fi supus categorisirii, nici descriereii pe de-a-ntregul, nici cunoscut în totalitatea formelor sale de manifestare.
Aşadar, nici oamenii, "proiecţiile divinităţii", nu pot fi cuprinşi în toturi generale, universal valabile.

Un comentariu:

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

A fost odata...

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate