Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

vineri, 7 ianuarie 2011

Sf. Ioan BotezătorulÎn prima zi de după praznicul Botezului Domnului, Biserica Ortodoxă serbează pe Sf. Ioan Botezătorul, al doilea personaj principal din episodul Botezului. El este, aşa cum o spune şi numele, cel care se învredniceşte să îl boteze pe Hristos.
Despre personalitatea Sf. Ioan, avem destule mărturii în Sf. Scriptură. Astfel, încă de la zămislire este vestit de Sf. Arhanghel Gavriil, ca unul care va avea o misiune importanta in istoria mantuirii omenirii. Apoi, aflându-se încă în pântecele maicii sale, Elisabeta, la venirea Fecioarei Maria care îl purta în sine pe Iisus, Ioan saltă în pântecele maicii sale, în semn de comunicare cu Iisus. Apoi, în perioada copilăriei, ne este prezentat, aidoma lui Iisus, crescând cu vârsta, cu înţelepciunea şi cu harul. După un timp se retrage în pustie, rugându-se. Acolo se hrănea doar cu rădăcini de pomi, cu lăcuste şi miere sălbatică, şi purta haină din păr de cămilă. La plinirea vremii sale, iese la propovăduire. În calitate de profet, el mustră pe regele Irod pentru nelegiurea de a lua de soţie pe femeia fratelui său Filip, fără să fie vorba de o căsătorie de liverat. Din această pricină, i se va trage mai târziu şi decapitarea. Apoi, venind la râul Iordan, botează cu apă, spre pocăinţă pe cei care voiau să se cureţe de păcate, propovăduind de asemenea, că va veni după el, Unul, care îi va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, spre viaţa veşnică, fiind mai mare decât el; atât de mare încât el, nu se considera vrednic să îi descheie încălţămintea. Şi momentul se petrece: Iisus vine la Iordan. Ioan, fără să îl fi văzut vreodată Îl recunoaşte: "Iată mielul lui Dumnezeu"; şi aceasta, deoarece vedea dumnezeirea de pe chipul Său. Iisus îi cere să Îl boteze, el se declară nevrednic, dar la insistenţa Mântuitorului: "Lasă acum, aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea", acceptă. În momentul botezului, vocea Tatălui răsună din cer: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit", iar Duhul se arată în chip de porumbel, stând deasupra Lui. Aşa are loc prima teofanie. Scriptura mai relatează de asemenea şi episodul sfârşitului teribil al profetului.
Hristos Însuşi vorbind despre Ioan Botezătorul spune: "El este cel mai mare bărbat născut din femeie"; iar Biserica l-a numit înger în trup (reprezentându-l şi iconografic în această ipostază), precumn şi Proorocul desăvârşit, Ultimul.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

A fost odata...

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate