Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

RUGĂCIUNEA DE FIECARE ZI A SFÂNTULUI IERARH FILARET AL MOSCOVEI
Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin

duminică, 30 ianuarie 2011

Zaheu - Vameşul şi Sf. Trei IerarhiDuminica aceasta, Biserica Ortodoxă a rânduit să se citească la Sf. Liturghie, pericopa despre Zaheu vameşul. Acesta, om de lume, funcţionar al statului, care, conform obiceiului vameşilor de atunci, lua taxe şi impozite mai mari decât era necesar, pentru a-şi trage şi el o parte, aflând de Iisus Hristos, şi auzind că Acesta va trece prin zona lui, s-a urcat într-un dud, pentru că era mic de statură, ca să-l vadă. S-ar zice că, mai mult de curiozitate. Doar că Iisus, ajungând în dreptul său, i-a zis: "Zahee, grăbeşte de coboară, că astăzi trebuie să rămân în casa ta". În culmea fericirii, Zaheu promite că va înapoia împătrit tuturor celor pe care i-a nedreptăţit, iar restul averii, o dă săracilor. Cârcotelile fariseilor, cum că, de ce a intrat Mântuitorul să găzduiască la un păcătos, ne lasă reci. Oricum ştim. Doar nu era prima oară când Hristos făcea dovada faptului că a venit să mântuiască pe cei pierduţi, ci nu pe drepţi. De reflectat ar fi la replica cu care l-a salutat Iisus pe Zaheu: "astăzi trebuie să rămân în casa ta". Mă gândesc că, de fapt, dincolo de zidurile casei, Mântuitorul a rămâs în casa sufletului lui Zaheu, pentru un "astăzi" specific Mântuitorului, adică veşnic. Haideţi, dar, şi noi să ne urcăm în "sicomorul" conştiinţei păcatelor, să le plângem căutând să-l vedem pe Mântuitorul, şi cu siguranţă El ne va vedea întâi pe noi, şi ne va cere să-l găzduim în casă şi în suflet, "astăzi", adică în veci.
Tot astăzi, Biserica noastră dreptmăritoare, prăznuieşte, ca în fiecare an în data de 30 ianuarie, pe Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, adică cuvântătorul de Dumnezeu şi cu Dumnezeu, şi Ioan Gură de Aur. Aceştia trei, au trăit în secolul de aur al creştinismului,anume, al V-lea, învrednicindu-se în egală măsură, să scrie tratate de teologie, care au zădărnicit învăţăturile greşite ale ereticilor, să predice la altar cuvântul lui Dumnezeu, să se roage pentru toţi fii lor duhovniceşti şi să lase pe mai departe rugăciunile lor, să săvârşească Sf. Liturghie şi să lase moştenire spirituală această slujbă, să ofere asistenţă sufletească şi trupească celor aflaţi în suferinţă şi în zbatere.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Evanghelia Zilei

Cuvinte cu tâlc

"Dumnezeu este iubire"(I Ioan 4, 8)
„ Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. ”(Petre Ţuţea)
"Infrant nu esti atunci când sangeri, nici ochii când în lacrimi ti-s. Adevaratele infrangeri, sunt renuntarile la vis" (Radu Gyr).
"O, Doamne, dacă aş chema şi-aş ruga să-mi cadă la picioare sfârşitul, oare, voi şti sigur, vreodată, cât de mult am iubit asfinţitul ?!"(Costel Bunoaica)

A fost odata...

CA SĂ REVENITI LA PAGINA DE PORNIRE...

Image and video hosting by TinyPic

Câte ceva despre mine...

Persoane Interesate